KOEL Kit: Knitted Diamond Throw
KOEL Kit: Knitted Diamond Throw
KOEL Kit: Knitted Diamond Throw
KOEL Kit: Knitted Diamond Throw
KOEL Kit: Knitted Diamond Throw
KOEL Kit: Knitted Diamond Throw
KOEL Magazine

KOEL Kit: Knitted Diamond Throw

In The Kit:

4 x Malabrigo Mecha Natural, 100 gram

2 x Malabrigo Mecha Polar Blue or Borrajas, 100 gram

1 x Malabrigo Mecha Green Grey or English Rose, 100 gram

Plus a KOEL storage cotton bag, the knitting needles and the Diamond Throw Pattern